Tin tức
Học cách câu mực của người Nhật

Học cách câu mực của người Nhật

Ngoài cá, mực là loại động vật biển có khả năng mang lại sự đột phá lớn cho ngành câu thể thao. Chỉ riêng tại Úc và Nhật Bản, phong trào này đang phát triển chưa từng thấy, từ đó kéo theo hàng triệu t...